КЛАТІНОЛ® — Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole
pylori, Комбінації для ерадикації H, Лансопразол, кларитроміцин та тинідазол
КЛАТІНОЛ® — Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole
Торгівельне найменування КЛАТІНОЛ® Міжнародне непатентоване найменування Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole Форма випуску.
Top