ТИМОГЛОБУЛІН® — Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)
Селективні імуносупресори
ТИМОГЛОБУЛІН® — Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)
Торгівельне найменування ТИМОГЛОБУЛІН® Міжнародне непатентоване найменування Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) Форма випуску.
Top