14588 МІЛЬГАМА® - Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
Препарати вітаміну В1 у комбінації з вітамінами В6 та/або вітаміном В12
МІЛЬГАМА® — Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
Торгівельне найменування МІЛЬГАМА® Міжнародне непатентоване найменування Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12 Форма
Top