АЛЕКЕНЗА® – Alectinib Алектиніб, Антинеопластичні засоби, Інгібітори протеїнкінази

АЛЕКЕНЗА® – Alectinib

Торгівельне найменування АЛЕКЕНЗА® Міжнародне непатентоване найменування Alectinib Форма
наверх