23420 ФОТИЛ® - Pilocarpine, combinationsПілокарпін, комбінації, Протиглаукомні і міотичні засоби

ФОТИЛ® — Pilocarpine, combinations

Торгівельне найменування ФОТИЛ® Міжнародне непатентоване найменування Pilocarpine, combinations Форма
23422 ФОТИЛ® ФОРТЕ - Pilocarpine, combinationsПілокарпін, комбінації, Протиглаукомні і міотичні засоби

ФОТИЛ® ФОРТЕ — Pilocarpine, combinations

Торгівельне найменування ФОТИЛ® ФОРТЕ Міжнародне непатентоване найменування Pilocarpine, combinations Форма
наверх