КЛАТІНОЛ® – Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole pylori, Комбінації для ерадикації H, Лансопразол, кларитроміцин та тинідазол

КЛАТІНОЛ® – Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole

Торгівельне найменування КЛАТІНОЛ® Міжнародне непатентоване найменування Lansoprazole, clarithromycin
наверх