ПІКСУВРІ® – Pixantrone Антинеопластичні засоби, антрацикліни та споріднені сполуки

ПІКСУВРІ® – Pixantrone

Торгівельне найменування ПІКСУВРІ® Міжнародне непатентоване найменування Pixantrone Форма
наверх